Na wstępie krótka uwaga związana z polszczyzną: język polski jest językiem fleksyjnym, co oznacza, że wyrazy się odmieniają, czyli zmieniają swoją formę. I w polszczyźnie co do zasady odmieniamy wszystko, co tylko da się odmienić. Także nazwiska, nawet jeśli nie kończą się na -ski.
Zapamiętajcie zatem:
Mianownik kto? co? Aleksander Fredro, ale:
Dopełniacz kogo? czego? Aleksandra Fredry
Celownik komu? czemu? Aleksandrowi Fredrze
Biernik kogo? co? Aleksandra Fredrę
Narzędnik z kim? z czym? z Aleksandrem Fredrą
Miejscownik o kim? o czym? o Aleksandrze Fredrze
Wołacz o! Aleksandrze Fredro
Warto zapamiętać tę odmianę, zwłaszcza że dotyczy autora lektury obowiązkowej – istnieje więc prawdopodobieństwo, że będziecie się do Aleksandra Fredry (nie: Fredro) odwoływać w wypowiedziach pisemnych – brak odmiany nazwiska to błąd językowy.
Zadania, do których linki znajdują się poniżej, dotyczą i treści lektury, i jej przynależności gatunkowej. Możecie więc przypomnieć sobie, co to jest scena, punkt kulminacyjny, komizm sytuacyjny czy didaskalia. Sprawdźcie, ile pamiętacie o najważniejszych postaciach: dwa zadania na platformie LearningApps dotyczą właśnie charakterystyki bohaterów: Rejenta, Cześnika i Papkina – warto przypomnieć sobie, co oznaczają słowa: rejent czy cześnik, o czym informują nazwiska znaczące (charakteryzujące) bohaterów. Oczywiście wśród zadań znajdzie się też zadanie z serii: kto to powiedział?
Życząc Wam przyjemnej powtórki z kolejnym pakietem ćwiczeń, polecam też obejrzeć ,,Zemstę” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pamiętajcie jednak – jest to reżyserska wizja sztuki i nie we wszystkim reżyser dochował wierności oryginałowi (np. Milczek z pewnością nie odwiedził Cześnika w stroju polskiej husarii, a zimowa aura to też pomysł reżysera).

Marlena Borowska

https://wordwall.net/pl/resource/13032540/polski/zemsta-cechy-gatunkowe-poj%c4%99cia-zwi%c4%85zane-z-dramatem
https://wordwall.net/pl/resource/12826593/polski/zemsta-kto-powiedzia%c5%82
https://wordwall.net/pl/resource/751087/polski/zemsta\
https://learningapps.org/display?v=pbo8tktoa16
https://learningapps.org/display?v=p3qt2iru501