Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaprasza Rodziców na webinar, podczas którego Ekspertki z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli omówią zagadnienia dotyczące sposobów wspomagania dzieci w nauce. Omówione zostaną także wskazówki jak wnikliwie i odpowiedzialnie wspierać dziecko i kreatywnie spędzać z nim czas wolny.

Eksperci odpowiedzą, m. in. na pytania: W jaki sposób pracować z dzieckiem nad koncentracją uwagi i zapamiętywaniem informacji? Jak pomagać dziecku w nauce, aby nie wykonywać za niego pracy? Jak zachować równowagę pomiędzy wzmacnianiem samodzielności w nauce a pomocą w przygotowywaniu się do lekcji, odrabianiu pracy domowej?

Webinar znajduje się pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=i3ZlZwhmqSQ

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej