Drodzy Ósmoklasiści!
W kolejny Poniedziałek z lekturą proponuję Wam spotkanie z piękną opowieścią o sile miłości i przyjaźni, o świecie dzieci i dorosłych.
Na początek zwracam Waszą uwagę na odmianę nazwy głównego bohatera. Warto ją zapamiętać, gdyż być może będziecie się do tej lektury i tego bohatera odwoływać w arkuszu egzaminacyjnym. Zwróćcie uwagę, że Książę dumnie nosi końcówkę -ę. I ponieważ Mały Książę jest to nazwa własna, stosujemy zapis dużymi literami.
Mianownik Mały Książę
Dopełniacz Małego Księcia
Celownik Małemu Księciu
Biernik Małego Księcia
Narzędnik Małym Księciem
Miejscownik Małym Księciu
Wołacz Mały Książę

Warto też zwrócić uwagę na odmianę imienia i nazwiska autora Waszej lektury.
Mianownik Antoine de Saint-Exupéry
Dopełniacz Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego
Celownik Antoine᾿owi de Saint-Expupéry᾿emu
Biernik Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego
Narzędnik Antoine᾿em de Saint-Exupérym
Miejscownik Antoinie de Saint-Exupérym
Wołacz Antoine de Saint-Exupéry

Tradycyjnie proponuję szybką powtórkę filmową:
https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY

Poniżej udostępniam linki do zadań powtórkowych:
https://wordwall.net/pl/resource/14751550
https://wordwall.net/pl/resource/14749227
https://wordwall.net/pl/resource/14748203

Marlena Borowska