31 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień  Patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Uczniowie z klasy 2a podczas zajęć  świetlicowych wykonali kwiaty, które zostały uroczyście złożone pod jego portretem. Klasa brała udział w biegu sztafetowym dla Patrona. Uczniom udało się  przebiec 6km w 20 minut. Podczas zajęć  lekcyjnych została przybliżona sylwetka kard. Stefana Wyszyńskiego. W segmencie C, obok sali 111, z prac konkursowych została stworzona wystawa poświęcona patronowi.

Paulina Guzera