Szanowni Państwo!

Cała społeczność szkolna chciałaby bardzo podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku z rozliczenia podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły.
W tym roku Fundusz Rady Rodziców zostanie zasilony kwotą 4108,90 zł dzięki Państwa wpłatom na subkonto naszej szkoły założone w Fundacji ROSA.
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na działania wspierające uczniów naszej szkoły, wszelkie inicjatywy oraz nagrody.
Serdecznie dziękujemy!

Rada Rodziców przy SP 37