Drodzy Rodzice,

Świetlica w tym roku pracuje bez zmian, w godzinach 6.30 – 17.00.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest dostarczenie wypełnionej karty zapisu (na portiernię szkoły lub do wychowawców klas). Zgłoszenie dziecka poprzez zapis elektroniczny nie jest wystarczające!
Karta zapisu do świetlicy będzie dostępna od dnia 30 sierpnia na stronie szkoły (do pobrania) i w postaci wydruku na portierni szkoły. W rubryce osób upoważnionych do odbioru należy koniecznie wpisać serię i numer dowodu osoby upoważnionej do odbioru.
Odbiór dziecka odbywa się wyłącznie poprzez portiernię szkoły, po wylegitymowaniu przez wyznaczonego pracownika szkoły.

kierownik świetlicy
Agata Tarnas-Tomczyk