W dniu 22.09.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnej Rady Rodziców.
Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 w skład Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 37 we Wrocławiu zostały wybrane:
Beata Klorek – Przewodnicząca 8C
Anna Tomczyk – Wiceprzewodnicząca 3B
Magdalena Fikus – Sekretarz 7D
Mariola Jaworska-Brusiło – Skarbnik 8A
W najbliższych dniach na stronie szkoły umieścimy Biuletyn Rady Rodziców, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje z pierwszego spotkania Szkolnej Rady Rodziców.
Ustalono następujące składki:
Fundusz Rady Rodziców 50 zł na rok (na rodzinę)
Ksero (papier, tonery, serwis, kopie) – 30 zł za osobę na rok
NNW – składka wynosi 52 zł
Płatne na konto Rady Rodziców: 62 1020 5226 0000 6002 0534 3662, podając imię, nazwisko i klasę ucznia.
Informacje w sprawie ubezpieczenia NNW zostaną wkrótce podane na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom klas za tak liczne przybycie na spotkanie oraz Pani Dyrektor Katarzynie Cichosz i Pani Kierownik Świetlicy Agacie Tarnas – Tomczyk za udział w zebraniu.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców
Mariola Jaworska – Brusiło