W imieniu Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym treningu antydyskryminacyjnym przeznaczonym dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic wrocławskich szkół i placówek oświatowych.
Trening jest organizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach projektu „Wrocławska Szkoła Otwarta i Wielokulturowa” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.
Pełna informacja o treningu dostępna jest na stronie internetowej: www.rcwip.pl w zakładce Aktualności oraz w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/StowarzyszenieUpDate
Nabór do Treningu Antydyskryminacyjnego odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 6 października.
Formularz dostępny pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfba2Rk8rq26A_GnDHSKwIFTPqUM3Hoq68ETwG6-EFYCJXJHw/viewform

Zaproszenie na trening

Program treningu

Zespół ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej