Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu organizuje cykl spotkań dla rodziców i dzieci zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego. Tematyka będzie obejmować: różnorakie reakcje na trudne sytuacje życiowe (w tym zaburzenia adaptacyjne) oraz problematykę uzależnień wśród młodych ludzi. Forma spotkań będzie dopasowana do uczestników i zakłada cykliczne spotkania w grupach oraz indywidualne konsultacje dla rodziców i dzieci.

Podejmowane działania będą miały charakter psychoedukacyjny. Adresatami są dzieci oraz ich rodzice/opiekunowie mieszkający we Wrocławiu. Prowadzącymi są lekarze w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz inni terapeuci. Oferta skierowana jest również dla osób, które korzystają obecnie ze świadczeń w ramach NFZ.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja wyłącznie telefoniczna pod numerem: 690 580 652 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 oraz od 13 do 14. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej