Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Miło nam poinformować Państwa, iż nasza szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w 2021 roku w ramach rządowego programu Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Poniżej zamieszczamy link z wykazem placówek oraz kwotami, jakie zostały przyznane poszczególnym podmiotom:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025-wykaz-placowek-wychowania-przedszkolnego-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-zakwalifikowanych-do-objecia-wsparciem-finansowym-w/

Biblioteka szkolna