Uczniowie z klasy 3a uczestniczyli w warsztatach sensoplastycznych, których celem było stworzenie zimowego krajobrazu z własnoręcznie zrobionego pachnącego śniegu.

Kilka słów o sensoplastyce: „Innowacyjna metoda plastyczna, sensoryczna, wpływającą na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu człowieka. Stąd stymulacja różnych receptorów wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu” – I. Stefańska.

Paulina Guzera