Szanowni Rodzice!

Jak co roku zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dla szkoły. Zbieraniem funduszy zajmuje się fundacja Rosa, która to przekazuje pieniądze na konto Rady Rodziców bez żadnych opłat czy prowizji.

Zebrane fundusze Rada Rodziców przeznacza na dofinansowanie inicjatyw szkolnych, nagrody w konkursach, a także zakup pomocy dydaktycznych.

Aby przekazać swój 1% w deklaracji podatkowej należy wpisać:
numer KRS Fundacji Rosa: 0000207472
w rubryce Cel Szczegółowy: 127151 (jest to identyfikator SP 37).

Podobnie jak w roku ubiegłym, osoby, które zdecydują się na skorzystanie z gotowej deklaracji PIT, sporządzonej przez administrację skarbową, będą musiały zalogować się do portalu Ministerstwa Finansów i tam zadeklarować przekazanie 1% podatku.

Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby oddać. Ma jednak wybór – może przekazać ją na rzecz Skarbu Państwa lub przekazać na potrzeby szkoły.

Za każdy przekazany 1% serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców przy SP 37