09.03. odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów kl. I C. Podczas uroczystości pierwszaki otrzymały garść informacji na temat regulaminu wypożyczania i zasad postępowania z książkami oraz o zasadach zachowania w bibliotece. Aby wziąć jednak udział w pasowaniu, uczniowie musieli wykonać zadania, odgadnąć zagadkę. Na zakończenie każdy czytelnik otrzymał zakładkę do książki i elementarz. Wypożyczył wybraną przez siebie książkę.

Sylwia Mirek-Matuszak