I miejsce Małgorzata Astriab
II miejsce Amelia Płoska
III miejsce Helena Kurpaska

Wyróżnienia:
Wiktoria Nowak
Kalina Wydro

Dziękujemy radzie rodziców za ufundowanie nagród.
Gratulacje!

Organizator konkursu:
Paulina Guzera