Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o utworzeniu Telefonu Zaufania dla Osób z Ukrainy.
Ideą tworzonego Telefonu Zaufania jest nie tylko pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem, ale również udzielenie wsparcia osobom, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami.
Rozmowy są prowadzone zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim.
Telefon jest czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00