Małe formy rzeźbiarskie wykonane w masie papierowej.

Sylwia Mirek-Matuszak