Działania artystyczne z użyciem materiału, jakim jest masa solna, są bardzo ciekawą alternatywą. Pobudzają przestrzenne myślenie, wyrabiają wrażliwość estetyczną oraz stwarzają możliwość swobodnej wypowiedzi wyrażonej pracą twórczą.

Sylwia Mirek-Matuszak