Przypominamy, że od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nasi specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły w proces koniecznych zmian.

Z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej zostały uruchomione w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim.
Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: www.brpd.gov.pl.

Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:
19.04 – godz. 8-15
20.04 – godz. 8-14
20.04 – godz. 14-22
21.04 – godz. 8-14
21.04 – godz. 15-22
26.04 – godz. 9-14
27.04 – godz. 9-14
27.04 – godz. 14-22
28.04 – godz. 15-22

Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnikspecjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.

Zespół ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej