Zgodnie z działaniami ekologiczno-przyrodniczymi, dotyczącymi projektu szkolnego Ja i przyroda w czterech porach roku, klasy trzecie wykonały plakat na temat: Jak oszczędzamy wodę? Klasy pierwsze i drugie wykonały prace plastyczne na temat: Kropla wody.
Uczniowie klas młodszych brali udział w warsztatach przyrodniczych z Profesorem Oko: Co pływa, co tonie?

M. Raczkowska
D. Ziembicka