Na zajęciach lekcyjnych w klasie 2b odbyła się prelekcja z policjantami ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na temat: Widoczni i bezpieczni na drodze. Dzieci powtórzyły i utrwaliły sobie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa na drodze, na przejeździe kolejowym, podczas przechodzenia przez jezdnię oraz bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach rowerzystów w ruchu drogowym.

Małgorzata Raczkowska