Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

„Formuła dobra”– to program, którego celem jest nie tylko skuteczne działanie na rzecz podopiecznych hospicjum, ale również edukacja i aktywizacja rożnych grup społecznych w tym współpraca ze szkołami.
Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”:
https://formuladobra.pl/
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie włączyli się w zbiórki – w ramach punktu Poboru Dobra.
Dziękuję za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie.

koordynator Sylwia Mirek-Matuszak