Wszystkich rodziców/opiekunów zainteresowanych opieką świetlicową w roku szkolnym 2022/2023 proszę o wypełnienie do 19 czerwca br. wstępnej deklaracji korzystania ze świetlicy szkolnej w formie elektronicznej, pod podanym linkiem:
https://liblink.pl/DEWAWmGxHR
Dzięki temu będziemy mogli zorganizować podział na nowe grupy świetlicowe oraz dopasować do nich nauczycieli. Przekazane przez Państwa dane, umożliwią szybką komunikację w razie potrzeby i sprawny odbiór/wyjście dzieci ze szkoły w pierwszych dniach września, zanim zostaną zebrane i przetworzone informacje z kart zapisu.
Karty zapisu do świetlicy będą dostępne od 29 sierpnia na stronie szkoły (do pobrania) i w postaci wydruku na portierni szkoły.
Przypominam równocześnie, że opieką świetlicową mogą być objęci wszyscy uczniowie szkoły, od pierwszej do ósmej klasy włącznie.

Agata Tarnas-Tomczyk
kierownik świetlicy