Rada Rodziców SP37 serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy dokonali wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 a w szczególności:
w klasach 1-3:
Klasa 2 B zajęła I miejsce
Klasa 1 C zajęła II miejsce
Klasy 2 A i 3 B zajęły III miejsce
w klasach 4-8:
Klasa 8 A zajęła I miejsce
Klasa 5 B zajęła II miejsce
Klasa 5 A zajęła III miejsce

Rada Rodziców postanowiła przyznać wyżej wymienionym liderom wpłat nagrody finansowe z przeznaczeniem na cele klasowe.
Liczymy na dalszą Waszą bezinteresowną pomoc w nowym roku szkolnym 2022/2023 i zwracamy się z prośbą do pozostałych rodziców, aby również dołączyli się i wspierali naszą działalność. Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszych dzieci i naszej młodzieży.
Informacje dotyczące wydatków w obecnym roku szkolnym będą umieszczone w biuletynie. Życzymy wszystkim bezpiecznych, słonecznych i udanych WAKACJI.

Rada Rodziców przy SP 37