Wolontariusze z Klubu Szkolnego Ratownika przeprowadzili w klasach I-III ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się, że na podjęcie działań ratujących życie ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność, a także obawy, które często im towarzyszą.
Bardzo dziękujemy za przekazanie nam swojej wiedzy.

Uczniowie kl.I-III