Świetlica – ważne informacje na początek nowego roku szkolnego

Świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 17.00.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest dostarczenie wypełnionej karty zapisu (na portiernię szkoły). Zgłoszenie dziecka poprzez zapis elektroniczny nie wystarczy!

Karta zapisu do świetlicy jest dostępna na stronie szkoły (do pobrania) i w postaci wydruku na portierni szkoły.
W rubryce osób upoważnionych do odbioru należy koniecznie wpisać serię i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru.

Odbiór dziecka odbywa się wyłącznie poprzez portiernię szkoły, po wylegitymowaniu przez wyznaczonego pracownika szkoły.

kierownik świetlicy
Agata Tarnas-Tomczyk