W dniu 03.10.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnej Rady Rodziców.
Informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 w skład Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 37 we Wrocławiu zostały wybrane:

Beata Klorek – Przewodnicząca 3B
Anna Tomczyk – Wiceprzewodnicząca 4B
Mariola Jaworska-Brusiło – Skarbnik 6A

W najbliższych dniach przekażemy notatkę ze spotkania.

Ustalono następujące składki:
Fundusz Rady Rodziców 70 zł na rok (na rodzinę).
Ksero (papier, tonery, serwis, kopie) – 50 zł za osobę na rok.
Ubezpieczenie NNW – składka wynosi 52 zł.

Płatne na konto Rady Rodziców: 62 1020 5226 0000 6002 0534 3662, podając imię, nazwisko i klasę ucznia.

Informacje w sprawie ubezpieczenia NNW zostaną wkrótce podane na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom klas za tak liczne przybycie na spotkanie oraz Pani Dyrektor Katarzynie Cichosz i Pani Marcie Braszce za udział w zebraniu.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców
Mariola Jaworska – Brusiło