Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły: dużo zdrowia, szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, samych wzorowych uczniów oraz szczęśliwego Nowego 2023 Roku!

Prezydium Rady Rodziców SP37