W naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów z klas trzecich.

I miejsce zajął Dawid Prządkiewicz z klasy 3b
II miejsce zajęli Jan Sudomirski z klasy 3b i Stanisław Rynkowski z klasy 3a
III miejsce zajął Tomasz Wojciechowski z klasy 3a

Gratuluję! Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Organizator konkursu:
Paulina Guzera