W tym tygodniu wiosna zagościła również w sali logopedycznej. Uczniowie na swoich zajęciach prowadzili poszukiwania kwiatów z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego i próbowali je poprawnie wykonywać. Konstruowali z drewnianych elementów wiosenne, zielone drzewko oraz inne budowle przestrzenne. Utrwalali przy tym głoski i doskonalili jednocześnie koncentrację i koordynację wzrokową. Poprzez układankę logiczną z dobieraniem i łączeniem cech ćwiczyli myślenie przez analogię i rozwijali spostrzegawczość. Uczniowie z młodszych klas, żeby urozmaicić żmudny proces utrwalania prawidłowej realizacji głosek, powtarzali trudne wyrazy, grając w doble, gry planszowe oraz puszczając na wodzie papierowe kwiaty.

Amanda Binienda