Arteterapia – Malowanie wielkoformatowe

Uczniowie klasy 2c uczestniczyli w zajęciach z arteterapii podczas zajęć pokazowych, głównym celem było budowanie poczucia własnej wartości z jednoczesnym poszanowaniem dla wartości innych, pokazanie wartości grupy. Działania terapeutyczne w aktywnym kontakcie ze sztuką spełniają określone funkcje: poznawczą, wychowawczą, integracyjną, komunikacyjną. Zajęcia mają korzystny wpływ na rozwój osobowości każdego dziecka. Umożliwiają uwolnienie tłumionych emocji, poprawiają komunikację między uczniami, zwiększają wiarę we własne możliwości sprawcze.

Sylwia Mirek-Matuszak