Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy dokonali wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 a w szczególności:

w klasach 1-3:
Klasa 1 A zajęła I miejsce
Klasa 1 B zajęła II miejsce
Klasa 2 A zajęła III miejsce

w klasach 4-8:
Klasa 8 A zajęła I miejsce
Klasa 7 C zajęła II miejsce
Klasa 5 B zajęła III miejsce

Rada Rodziców postanowiła przyznać wyżej wymienionym liderom wpłat nagrody finansowe z przeznaczeniem na cele klasowe.
Liczymy na dalszą Waszą bezinteresowną pomoc w nowym roku szkolnym 2024/2025 i zwracamy się z prośbą do pozostałych rodziców, aby również dołączyli się i wspierali naszą działalność. Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszych dzieci i naszej młodzieży.
Informacje dotyczące wydatków w obecnym roku szkolnym są umieszczone w informacji przesłanej na Librusie oraz były przekazane przedstawicielom klas na ostatnim zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się dnia 11.06.2024 roku.

Życzymy wszystkim bezpiecznych, słonecznych i udanych WAKACJI.

Prezydium Rady Rodziców przy SP 37