Szanowni Państwo, dnia 03.10.2023 odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnej Rady Rodziców.
Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 w skład Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 37 we Wrocławiu wchodzą:

Przewodnicząca p. Anna Tomczyk 5B
Wiceprzewodnicząca p. Beata Klorek 4B
Skarbnik p. Mariola Jaworska-Brusiło 7A

Ustalono następujące składki:
Fundusz Rady Rodziców – 70 zł na rok (na rodzinę).
Ksero (tylko papier) – 30 zł za osobę na rok.
Świetlica – 50 zł za osobę na semestr (dobrowolna) – zachęcamy do wpłat.
Ubezpieczenie NNW-składka wynosi 57 zł.

Wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców: 62 1020 5226 0000 6002 0534 3662, podając imię, nazwisko i klasę ucznia.

Informacje w sprawie ubezpieczenia NNW zostaną wkrótce podane na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus.

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców wydała 17673,51 zł na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach.

– dofinansowaliśmy dekoracje użyte podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości.

– sfinansowaliśmy teczki absolwenta, tarcze prymusa, medale na dzień sportu.

Podczas zebrania poruszono następujące kwestie:

1. Długie przerwy-zwracamy się z prośbą do Dyrekcji szkoły, aby dzieci podczas długich przerw miały udostępnione piłki, paletki do badmintona itp.
2. Przerwy muzyczne-bardzo podobały się uczniom. Rodzice proszą o to, aby w miarę możliwości takie przerwy odbywały cyklicznie.
3. Rodzice chcieliby, aby w tym roku szkolnym zorganizowane zostały:

– 2 dyskoteki szkolne-pierwsza z okazji Andrzejek, druga podczas karnawału.

– Bal karnawałowy dla klas 1-3.

– Bal ósmych klas.

Planujemy dofinansować te wydarzenia w 50%.

4. Poruszony został również temat akcji pt. Rowerowy Maj-planujemy porozmawiać o tym zarówno z Dyrekcją szkoły, jak i nauczycielami, aby w tym roku szkolnym uczniowie mogli wziąć udział w tej akcji.

5. Program pt. Poznaj Polskę. Rada Rodziców bardzo prosi o zapoznanie się z tym programem. Pani Dyrektor podczas czerwcowego zebrania poinformowała, że należy wybrać z wychowawcą wycieczkę spełniającą kryteria programu oraz zwrócić się do Pani Dyrektor Katarzyny Cichosz poprzez wychowawcę z prośbą o złożenie wniosku o dofinansowanie.

Na zebraniu rodzice przekazali, że są dostępne różne oferty z biur podróży, które biorą udział w tej akcji.
Zachęcam do zainteresowania się tym tematem.

6. Część z rodziców chciałaby większej ilości zebrań niż trzy zebrania w roku-temat zostanie zgłoszony do Dyrekcji.

7. Rozmowa na temat możliwości dodawania przez rodziców załączników w Librusie-rodzice proszą o taką funkcjonalność.

8. Szafki szkolne dla klas 4-8. – akcja odzyskania szafek szkolnych zakończyła się powodzeniem.
Obecnie Rada Rodziców nie dysponuje wolnymi szafkami. Odzyskane szafki po uczniach, którzy odeszli ze szkoły są obecnie wszystkie wydzierżawione. Jeśli jakakolwiek szafka się zwolni, zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez Librus lub na stronie szkoły.

Rada Rodziców nie zajmuje się zakupem szafek. W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców z uwagi na dużą ilość szafek wolnych, po remanencie, zrobiła z nimi porządek JEDNORAZOWO.

Jeśli ktoś nie ma szafki, a chciałby taką posiadać, należy samodzielnie zakupić szafkę. Poniżej link do sklepu internetowego, z którego korzystali rodzice w latach poprzednich.

https://liblink.pl/lViBc1Ed2G

Najlepiej zakupić całe segmenty wraz z innymi chętnymi z klasy.
Należy samodzielnie zrobić zamówienie wraz z transportem oraz opłacić.

Następnie, gdy otrzymają Państwo termin dostawy należy niezwłocznie poinformować Głównego Specjalistę Szkoły – Panią Martę Braszkę, która wyznaczy miejsce na postawienie tych szafek i dopilnuję, aby zostały zamontowane.

Polecam, aby przedstawiciele klas trzecich pod koniec roku kontaktowali się z przedstawicielami klas ósmych w celu zakupu od nich szafek. Rada Rodziców w tym nie uczestniczy.

9. Zdjęcia klasowe-Rada Rodziców nie uczestniczy w organizacji fotografa. Klasy zazwyczaj umawiają się, aby w jednym terminie fotograf zrobił zdjęcia w kilku klasach. Przedstawiciel klasy/osoba organizująca fotografa zobowiązana jest do poinformowania o tym Dyrektora Szkoły Panią Katarzynę Cichosz.

10. Podczas zebrania odbyła się rozmowa z rodzicami na temat braku nauczyciela języka angielskiego. Poproszono rodziców o wsparcie w poszukiwaniu nauczyciela.

Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom klas za tak liczne przybycie na spotkanie.

Wszystkie tematy poruszone na zebraniu zostaną przekazane do Pani Dyrektor Katarzyny Cichosz, gdy tylko otrzymamy odpowiedź, przekażemy ją Państwu.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców
Anna Tomczyk