Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia

Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły:

dużo zdrowia, pomyślności i radości z wykonywanej pracy,

a w nadchodzącym Nowym Roku sukcesów zawodowych oraz możliwości do rozwoju.

Prezydium Rady Rodziców SP37