29 października odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia Naszej Szkoły. Uczniowie z czterech klas pierwszych podczas programu artystycznego zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Udowodnili nam również, że posiadają wiedzę ogólną o naszym kraju i jego symbolach. Po złożonym przyrzeczeniu Pani dyrektor Katarzyna Cichosz dokonała Uroczystego Pasowania przyjmując tym samym oficjalnie pierwszoklasistów w grono uczniów Szkoły Podstawowej nr 37.

Życzymy im wielu sukcesów!
wychowawczynie