“Witaj nam, szkoło radosna, grająca dzwonkiem co rano! Dzień dobry, szkoło wesoła. Lesie i łąko, dobranoc.” Tymi słowami Tadeusz Kubiaka pożegnaliśmy wakacje podczas uroczystego apelu, który odbył się 1 września.

         Pani dyrektor Katarzyna Cichosz przywitała ciepłymi słowami dzieci i ich rodziców i życzyła wszystkim powodzenia oraz sukcesów w nauce. Tym bardziej jest nam miło, ponieważ grono uczniowskie powiększyło się znacznie – w tym roku szkolnym znów przyjęliśmy do klas pierwszych ponad 80 uczniów.

Pani dyrektor przedstawiła również nowych nauczycieli, którzy od września będą pracować w naszej szkole.

Witamy zatem raz jeszcze nowy rok szkolny i zapewniamy, że będzie ciekawie. W końcu rozpoczął się rok “otwartej szkoły”, w której – oprócz nacisku na treści dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nie zabraknie kultury, sztuki, sportu oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.