Dnia 6 kwietnia w naszej szkole gościliśmy przyszłych uczniów szkoły
wraz z ich rodzicami. Tego dnia wszyscy mieli możliwość zapoznania się z
ofertą naszej szkoły, obejrzenia sal lekcyjnych , sal gimnastycznych i
innych pracowni. Nie obyło się również bez niespodzianek dla
najmłodszych. Już na wejściu powitani zostali słodką niespodzianką, a
następnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich zajęciach:
artystycznych, sportowych, przyrodniczych i komputerowych. Na koniec
czekał na wszystkich poczęstunek i krótka część artystyczna przygotowana
przez uczniów naszej szkoły „Ja się wcale nie chwalę w szkole rozwijam
swój talent”.
Serdeczne podziękowania składamy dla firmy cateringowej Rettman
działającej w naszej placówce i stale nas wspierającej za przygotowanie
poczęstunku dla naszych gości oraz Rady Rodziców SP 37 za wsparcie
finansowe co umożliwiło przygotowanie szkoły na ten dzień.

Dyrekcja i nauczyciele