Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej tych Państwa, którzy chcą, aby dziecko korzystało ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018. We wrześniu wychowawcy grup świetlicowych zweryfikują dane i poproszą o Państwa podpis.

 

Kierownik świetlicy Marlena Baran

 

https://docs.google.com/forms/d/1zwA1FMf–TL1WPIZpWEMfrq8cLDsg2yL72R-GxJBLlc/viewform?edit_requested=true