Na stronie „Stołówka” zostały zaktualizowane informacje dotyczące organizacji obiadów w szkole w roku 2017/2018.