Drugi dzień nowego roku szkolnego zaczęliśmy od zajęć integracyjnych i innych interesujących form spędzania czasu na nauce poprzez zabawę.

Klasy czwarte miały warsztaty integracyjne z pedagogiem szkolnym – p. Katarzyną Jany. Celem zajęć było budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę oraz nauka przyjaznego współdziałania z innymi.

Uczniowie z oddziałów gimnazjalnych oraz kl. V – VII wzięły udział w akcji Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Dla naszych uczniów było to interesujące spotkanie z dziełem Stanisława Wyspiańskiego oraz niezwykła lekcja patriotyzmu.

Również 05.09. uczniowie klas IV – VII wzięli udział w multimedialnych warsztatach z wykorzystaniem tabletów zorganizowanych przez firmę Empiria. Rozwój kompetencji informatycznych oraz nauka bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii są bardzo ważne w dobie tak powszechnego do nich dostępu. Na czas zajęć każde dziecko otrzymało tablet, a dzięki odpowiedniej stymulacji uczyło się, jak stworzyć własny film rysunkowy. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, pracowali w ciszy i wielkim skupieniu. Zrozumieli, że tablety służą nie tylko do grania, ale mają dużo szersze zastosowanie, dzięki nim można rozwijać swoją kreatywność.