Akcja Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw są przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia. Potem jest już 29 września, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Uczniowie klas starszych stają się egzaminatorami i sprawdzają znajomość tabliczki mnożenie młodszych kolegów i koleżanek. W tym dniu można zdobyć certyfikat znajomości tabliczki mnożenia. A tak bawiliśmy się w tym roku…