Samorząd i uczniowie spisali się na medal

Wszyscy pamiętamy, że 14 października to święto edukacji. Już w piątek 13. (nie był pechowy!) uczniowie naszej szkoły podchodzili do lubianych przez siebie nauczycieli i składali im życzenia, upiększali szary dzień kwiatami i osładzali życie czekoladkami. To było bardzo miłe. Dziękujemy!

Samorząd też stanął na wysokości zadania. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej pojawili się na uroczystej radzie pedagogicznej i wręczyli paniom dyrektor oraz nauczycielom własnoręcznie wykonane plakaty. Bardzo wyjątkowe. Uczniowie ofiarowali nam słowa -wybrane pojęcia odnoszące się do edukacji, relacji międzyludzkich, szkoły marzeń. Wśród nich odnajdujemy takie jak PRACA, POMOC, WSPARCIE, ZAANGAŻOWANIE, EMPATIA, WIEDZA. Ładnie, prawda?

Życzmy sobie wszyscy miłej, dobrej, ciekawej pracy i współpracy.

Joanna Kot