6 listopada w klasie 7a odbyła się niecodzienna lekcja języka polskiego. Uczniowie przeprowadzili sąd nad mitycznym Prometeuszem. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, które stanowili: sędziowie, obrońcy, oskarżyciele, świadkowie (Prometeusz, Epimeteusz, Człowiek, Zeus).
Celem lekcji było nabycie umiejętności uzasadniania własnych sądów, pewności siebie w dyskusji, analizowania wypowiedzi innych osób i znalezienia kontrargumentów.
Zajęcia były ciekawe, a uczniowie zaangażowali się w 100%. Jednak wiemy, że należy jeszcze popracować nad umiejętnością argumentowania.
Przed nami kolejne lekcje, na których będziemy kształtować umiejętności argumentacyjne.

Paulina Kondek