ZALOGOWANI DO ŻYCIA – projekt nr 80

Bierzemy udział w VIII edycji konkursu „Projekt z klasą”. Zgłosiliśmy 2 projekty: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (nr 358) oraz Zalogowani do życia (nr 80). Każdy z nich może wygrać od 1000 do 4000 złotych dla szkoły. O części nagród decyduje jury. Ale o jednej (czyli o kwocie 1000 złotych) decydujemy my wszyscy. Jak?

Chodzi o głosowanie internatów. Oto szczegóły:
1.Głosowanie internetowe rozpoczyna się 4 grudnia 2017r. i trwa do 14 grudnia 2017r. do północy (23:59).
2.Należy:
– kliknąć przycisk „Głosuj” – przejść do głosowania na projekt szkoły ponadpodstawowej (chodzi o wiek uczniów realizujących projekt) – wyszukać projekt nr 80 ZALOGOWANI DO ŻYCIA – projekt z kotem na komputerze 😉 – podkreślamy, to jest projekt SP 37;
-wypełnić wyświetlony formularz głosowania, podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz prawidłowo wpisać wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
-aktywować link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail uczestnika,
-zaakceptować Regulamin głosowania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
3.Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika to kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail i wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego oraz aktywacja linku wysłanego na podany adres e-mail.
4.Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia, w którym został oddany głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
5.Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej.
6.Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.
7.Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy.

Głosowaniu internautów poddajemy projekt nr 80 – ZALOGOWANI DO ŻYCIA. Granty chcemy przeznaczyć na przenośne nagłośnienie, mikroporty, mikrofony nagłowne oraz kreatywne gry i zabawki do świetlicy.
Ufajcie, ale sprawdzajcie.
To link do naszego projektu – ZALOGOWANI DO ŻYCIA, projekt nr 80:
https://www.projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/240.html
Znajdziecie tu opis – wypełniony formularz, ale też załącznik – prezentację w Power Point.
W samej prezentacji pojawia się między innymi link do filmiku reklamowego:
https://youtu.be/oKMUrTojIB0
Pomóżcie. Głosujcie.
Dziękujemy!

Samorząd Uczniowski, Joanna Kot i Patrycja Blak