KONSULTACJE 14.12.2017 r.
GODZ. 17:00 – 19.00
Dyżur psychologa i pedagoga* godz. 17:00 – 19:00, sala 72
* Psycholog Alicja Vesely, pedagog Maria Dajdok na co dzień pracują w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu, gabinet w Szkole Podstawowej nr 118 , Bulwar Ikara 19.

KL. I – VII:

Kl. I a Aleksandra Walińska-Truss – sala 64
Kl. I b Małgorzata Raczkowska – sala 17
Kl. I c Mariola Borkowska – sala 16
Kl. II a Kamila Górniak – sala 62
Kl. III a Karolina Kosak – sala 70
Kl. III b Dorota Ziembicka- sala 11
Kl. III c Kinga Polak – sala 71
Kl. III d Ewa Śmieszek – sala 12
Kl. IV a Ewa Tomaszewska – sala 76
Kl. IV b Paulina Kondek – sala 74
Kl. IV c Dominika Danielak – sala 25
Kl. IV d Anna Krzaczek – sala 45
Kl. V a Bożena Pawłowska – sala 19
Kl. V b Agata Podgórska, Piotr Bartyzel– sala 20
Kl. VI a Edyta Zgud-Pawelec – sala 26
Kl. VI b Jacek Narojczyk/Karolina Kamieniecka – sala 44
Kl. VII a Renata Słowińska-Stępień – sala 24
Kl.VII b Maciej Makosch – sala 47

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

Kl. II a Leszek Ubowski – sala 86
Kl.II b Bożena Broś – sala117
Kl.II c Dagmara Babczyńska – sala 88
Kl. II d Joanna Kot – sala 95
Kl. III a Marlena Borowska – sala 94
Kl. III b Stanisława Dudek – sala 52
Kl. III c Agnieszka Kapłońska – sala 56
Kl. III d Karol Żłobiński – sala 54

Konsultacje nauczycieli w godz.17:00 – 19:00:

j. polski
Anna Krzaczek – sala 45
Maciej Makosch–sala 47
Paulina Kondek –sala 74
Ewa Tomaszewska – sala 76
Marlena Borowska – sala 94
Joanna Kot – sala 95
Dagmara Babczyńska – sala 88

matematyka
Bożena Pawłowska –sala 19
Agata Podgórska – sala 20
Jolanta Lazar – sala 84
Genowefa Baczyńska – sala 93
Andrzej Dąbkowski – sala 118

przyroda
Krzysztof Wielogórski -sala 44

historia/ WOS
Robert Tomczyk –sala 86
Patrycja Blak – gabinet 82
Leszek Ubowski – sala 86
Joanna Kot – sala 95

j. angielski
Joanna Osiniak – sala 83
Karolina Wijatkowska – zwolnienie lekarskie
Edyta Zgud – Pawelec – sala 26
Dominika Folmer – sala 123
Tomasz Kawa – sala 124

j. niemiecki
Dominika Danielak – sala 25
Agnieszka Kapłońska – sala 56
Małgorzata Marczewska – sala 57

plastyka
Maciej Makosch – sala 47
Małgorzata Stachowiak – sekretariat

zajęcia artystyczne
Marta Kasprzyk-sala 118

zajęcia techniczne/technika
Karolina Kamieniecka – sala 44
Anna Krzaczek – sala 45
Małgorzata Stachowiak – sekretariat

zajęcia komputerowe/informatyka
Dagmara Babczyńska – sala 88
Renata Słowińska-Stępień –sala 24

muzyka
Marta Kasprzyk-sala118

geografia
Bożena Broś – sala 117
Krzysztof Wielogórski – sala 44

chemia
Stanisława Dudek – sala 52

biologia
Karol Żłobiński – sala 54

religia/etyka
ks. Kożak – sala 68
ks. Tabaka –zwolnienie lekarskie
Małgorzata Wrzeszcz – sala 68
Ludwika Jagodzińska – sala 68
Małgorzata Jankowiak –sala 68
Leszek Ubowski – sala 86

wychowanie fizyczne
Karolina Kamieniecka –sala 44
Maciej Wrona – sala 69
Jolanta Szczepaniak – sala 69
Mirosław Szczepaniak – sala 69
Grażyna Klusko – sala 69
Mirosław Jagodziński – sala 69
Jacek Narojczyk – sala 44
Piotr Bartyzel – sala 20

edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Gołas – zwolnienie lekarskie

Pedagog
Katarzyna Jany – gabinet 18 w godzinach 17:00– 19:00
Ewa Wachowska (oddziały gimnazjalne) – gabinet 73 w godzinach 17:00– 19:00

Kierownik świetlicy
Marlena Baran – gabinet 34’ w godzinach 15:30 – 18:00

Dyżur nauczycieli świetlicy – sala główna świetlicy 17:00 -19:00