Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE – Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty