Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu informuje, że w związku z przetargiem na Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu, zmianie uległa opłata za  obiady. Od 02.01.2018 r. koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł (jest to „koszt wsadu do kotła” – koszt produktów użytych do przygotowania posiłku).