Stołówka

Strona główna/Stołówka
14 12, 2018

Przetarg – żywienie

2018-12-21T14:10:57+01:00

Znak sprawy: ZP/1/2018                                                                                                        Wrocław, dnia 14.12.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego , 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 10,
tel. 71 798 68 50, fax. 71 353 92 04, e-mail: szk.podst.37@gazeta.pl
ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej […]

Przetarg – żywienie2018-12-21T14:10:57+01:00
Przejdź do góry