ZEBRANIA/ KONSULTACJE –  15.02.2018, godz. 17:00

KL. I -VII
Kl. I a Aleksandra Walińska Truss – sala 62 g. 16.30
Kl. I b Małgorzata Raczkowska – sala 17
Kl. I c Mariola Borkowska – sala 16
Kl. II a Kamila Górniak – sala 64
Kl. III a Karolina Kosak – sala 70
Kl. IIIb Dorota Ziembicka- sala 11
Kl. III c Kinga Polak – sala 71
Kl. III d Ewa Śmieszek – sala 12
Kl. IVa Ewa Tomaszewska – sala 76
Kl. IV b Paulina Kondek – sala 74
Kl. IV c Dominika Danielak – sala 25
Kl. IV d Anna Krzaczek – sala 45
Kl. V a Bożena Pawłowska – sala 19
Kl. V b Agata Podgórska, Piotr Bartyzel– sala 20
Kl. VI a Edyta Zgud-Pawelec – sala 26 g.18.00
Kl. VI b Jacek Narojczyk/Karolina Kamieniecka –sala 44
Kl. VII a Renata Słowińska-Stępień – sala 24
Kl.VII b Maciej Makosch – sala 47

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
Kl. II a Leszek Ubowski –zwolnienie lekarskie
Kl.II b Bożena Broś – sala117
Kl.II c Dagmara Babczyńska – sala 88
Kl. II d Joanna Kot – sala 95
Kl. III a Marlena Borowska – sala 94
Kl. III b Stanisława Dudek – sala 52
Kl. III c Agnieszka Kapłońska – zwolnienie lekarskie, zebranie poprowadzi Ewa Wachowska – sala 56
Kl. III d Karol Żłobiński – sala 54

Konsultacje nauczycieli w godz.18.00 – 19.30
j.polski
Anna Krzaczek – sala 45
Maciej Makosch–sala 47
Paulina Kondek –sala 74
Ewa Tomaszewska – sala 76
Marlena Borowska – sala 94
Joanna Kot – sala 95
Dagmara Babczyńska – sala 88
matematyka
Bożena Pawłowska –sala 19
Agata Podgórska – sala 20
Jolanta Lazar – sala 84
Genowefa Baczyńska – sala 94
Andrzej Dąbkowski – sala 118
przyroda
Krzysztof Wielogórski -zwolnienie lekarskie
historia/ wos
Robert Tomczyk –sala 86
Patrycja Blak – gabinet 82
Leszek Ubowski – sala 86
Joanna Kot – sala 95
j.angielski
Joanna Osiniak – sala 83
Edyta Zgud – Pawelec –sala 26
Dominika Folmer – sala 123
Tomasz Kawa – sala 124
Natalia Polak – sala 48

j.niemiecki
Dominika Danielak – sala 25
Agnieszka Kapłońska–zwolnienie lekarskie
Małgorzata Marczewska – sala 57
plastyka
Maciej Makosch – sala 47
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
zajęcia artystyczne
Marta Kasprzyk-sala 118
zajęcia techniczne/technika
Anna Krzaczek – sala 45
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
zajęcia komputerowe/informatyka
Dagmara Babczyńska – sala 88
Renata Słowińska-Stępień –sala 24
muzyka
Marta Kasprzyk-sala118
geografia
Bożena Broś–sala 117
Krzysztof Wielogórski – sala 44
chemia
Stanisława Dudek – sala 52
biologia
Karol Żłobiński– sala54
religia/etyka
ks.Kożak– zwolnienie lekarskie
ks. Tabaka – sala 68
Małgorzata Wrzeszcz – sala
Ludwika Jagodzińska – sala 68
Małgorzata Jankowiak –sala 68
Leszek Ubowski –zwolnienie lekarskie
wychowanie fizyczne
Karolina Kamieniecka –sala 44
Maciej Wrona – sala 69
Jolanta Szczepaniak – sala 69
Mirosław Szczepaniak – sala 69
Grażyna Klusko – zwolnienie lekarskie
Jacek Narojczyk –sala44
Piotr Bartyzel – sala 69 lub 20
edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Gołas –zwolnienie lekarskie
Pedagog
Katarzyna Jany – gabinet 18 w godzinach 17.00– 19.30
Ewa Wachowska (oddziały gimnazjalne) –gabinet 73 w godzinach 18.00– 19.30, w godz. 17:00-18:00 zebranie z rodzicami uczniów kl. III C (oddziały gimnazjalne)
Kierownik Świetlicy
Marlena Baran – gabinet 34’ w godzinach 18.00 – 19.30
Dyżur nauczycieli świetlicy – sala główna świetlicy 17.00 -19.00