Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że 30 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (środa) oraz 4 maja (piątek) lekcje odbywają się zgodnie z planem i jest realizowana podstawa programowa. Oddziały przedszkolne oraz świetlica szkolna także pracują według stałego harmonogramu.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne