ZEBRANIA – 10.05.2018 g.17.00
Kl. I a Aleksandra Walińska Truss – sala 62
Kl. I b Małgorzata Raczkowska – sala 17
Kl. I c Mariola Borkowska – sala 16
Kl. II a Kamila Górniak – sala 64
Kl. III a Karolina Kosak – 17.05 g.17.30 sala 70
Kl. IIIb Dorota Ziembicka- sala 11
Kl. III c Kinga Polak – 17.05 g.17.30 sala 71
Kl. III d Ewa Śmieszek – sala 12
Kl. IVa Ewa Tomaszewska – sala 76
Kl. IV b Paulina Kondek – sala 74
Kl. IV c Dominika Danielak – sala 25
Kl. IV d Anna Krzaczek – sala 45
Kl. V a Bożena Pawłowska – sala 19
Kl. V b Agata Podgórska, Piotr Bartyzel– sala 20
Kl. VI a Edyta Zgud-Pawelec – sala 26
Kl. VI b Jacek Narojczyk– zielona szkoła
Kl. VII a Renata Słowińska-Stępień – sala 93
Kl.VII b Maciej Makosch – sala 47
ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
Kl. II a Leszek Ubowski –sala 86
Kl.II b Bożena Broś – wycieczka szkolna
Kl.II c Dagmara Babczyńska – sala 88
Kl. II d Joanna Kot – sala 95
Kl. III a Marlena Borowska – sala 94
Kl. III b Stanisława Dudek – sala 52
Kl. III c Agnieszka Kapłońska – zwolnienie lekarskie
Kl. III d Karol Żłobiński – sala 54
Konsultacje nauczycieli w godz.18.00 – 19.30
j.polski
Anna Krzaczek – sala 45
Maciej Makosch – sala 47
Paulina Kondek – sala 74
Ewa Tomaszewska – sala 76
Marlena Borowska – sala 94
Joanna Kot – sala 95
Dagmara Babczyńska – sala 88
matematyka
Bożena Pawłowska –sala 19
Agata Podgórska – sala 20
Jolanta Lazar – sala 84
Genowefa Baczyńska – wycieczka szkolna
Andrzej Dąbkowski – sala 118
przyroda
Krzysztof Wielogórski–sala 44
historia/ wos
Robert Tomczyk –sala 15
Patrycja Blak – gabinet 82
Leszek Ubowski –sala 86
Joanna Kot – sala 95
j.angielski
Joanna Osiniak – sala 83
Edyta Zgud – Pawelec –sala 26
Dominika Folmer – sala 123
Tomasz Kawa – sala 124
Natalia Polak – sala 48

j.niemiecki
Dominika Danielak – sala 25
Agnieszka Kapłońska– zwolnienie lekarskie
Małgorzata Marczewska – sala 57
plastyka
Maciej Makosch – sala 47
Małgorzata Stachowiak – sekretariat 16.00-18.00
zajęcia artystyczne
Marta Kasprzyk-sala 118
zajęcia techniczne/technika
Anna Krzaczek – sala 45
Małgorzata Stachowiak – sekretariat 16.00 – 18.00
Karolina Kamieniecka – zielona szkoła
zajęcia komputerowe/informatyka
Dagmara Babczyńska – sala 88
Renata Słowińska-Stępień –sala 24
muzyka
Marta Kasprzyk-sala118
geografia
Bożena Broś – wycieczka szkolna
Krzysztof Wielogórski – sala 44
chemia
Stanisława Dudek – sala 52
biologia
Karol Żłobiński – sala54
fizyka
Andrzej Dąbkowski – sala 118
Religia/Etyka
ks. Kożak– oddelegowanie „Biały Tydzień”
ks. Tabaka – oddelegowanie „Biały Tydzień”
Małgorzata Wrzeszcz – sala 68
Ludwika Jagodzińska – sala 68
Małgorzata Jankowiak –sala 68
Leszek Ubowski –sala 86
wychowanie fizyczne
Karolina Kamieniecka – zielona szkoła
Maciej Wrona – sala 69
Jolanta Szczepaniak – sala 69
Mirosław Szczepaniak – sala 69
Grażyna Klusko – wycieczka szkolna
Jacek Narojczyk – zielona szkoła
Piotr Bartyzel – sala 69 lub 20
Edukacja dla bezpieczeństwa
Grażyna Klusko – wycieczka szkolna
Pedagog
Katarzyna Jany – gabinet 18 w godzinach 17.00– 19.00
Ewa Wachowska (oddziały gimnazjalne) –gabinet 73 w godzinach 18.00– 19.30
Kierownik Świetlicy
Marlena Baran – gabinet 34’ w godzinach 18.00 – 19.30
Dyżur nauczycieli świetlicy – sala główna świetlicy 18.00 -19.30